פלטת צבעים להמחשה

01carminered 02vermilionred
03orange 04goldenyellow
05lemonyellow 06yellowgreen
07green 08bluegreen
09blue 10ultramarineblue
11violetblue 12purple
13rust 14yellowbrown
15black 18prussionblue
24pink 25gold
26silver 27lightpearlpink
39lila 67darkgreen
70lightgreen 76brown