פלטת צבעים להמחשה

00ivory 01carminered
02vermilionred 03orange
04goldenyellow 05lemonyellow
06yellowgreen 07green
09blue 10ultramarineblue
12purple 13rust
15black 24pink
27beeswax